დაუხარისხებელი

ვინ არის ბოლო ადამიანი, ვინც პირდაპირ ვიცე-პრეზიდენტიდან პრეზიდენტად გადავიდა?

თავდაპირველად აშშ-ს 13 პრეზიდენტი ვიცე-პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა. მათ მიიღეს დაწინაურება მკვლელობის, სხვა გზით სიკვდილის, გადადგომის ან უბრალოდ საკუთარი თავის არჩევით.

დაწვრილებით